Terug

Rode draden van de dialogen

De themadialogen waren georganiseerd naar zeven thema’s, gedestilleerd uit de verkenningsdialogen waarin we in algemene zin naar kiem- en knelverhalen uit de coronacrisis hadden gevraagd. Elke themadialoog zoomde in op een onderwerp dat uit die eerste gesprekken naar voren was gekomen: gezondheid bijvoorbeeld, of natuur en milieu. Van iedere serie themadialogen is een apart rapport gemaakt met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

Rode draden 'overall' Rode draden burgerdialogen
Wat is jouw idee? Wat vindt Nederland?