Terug

Inspiratie voor de toekomst!

De Rijksoverheid organiseerde ruim 80 groepsgesprekken, de zogenoemde dialoogtafels. Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, de wetenschap, denkers en de overheid zelf dachten na over ideeën voor herstel en vernieuwing voor na de corona crisis. Hoe behouden en versterken we de goede dingen en hoe bieden we problemen het hoofd? Hoe maken we samen onze samenleving weer sterker? In een vogelvlucht vind je hier de belangrijkste gedachten over hoe Nederland versterkt, verandert en vernieuwt.

Eindverslag Wat is jouw idee? Nederland versterkt verandert verniewt
Wat is jouw idee? Wat vindt Nederland?