Terug

Nederland na corona: ideeën vanuit de samenleving en de wetenschap  

De coronacrisis is in Nederland weliswaar nog niet voorbij, maar met de vaccinatiecampagne op stoom is het eind van de tunnel wel echt in zicht. Hoe komen we als land straks uit deze periode? Wat verdient er dan herstel? En zijn er ook kansen voor vernieuwing die de moeite waard zijn om op te pakken? Dat was het centrale thema van de Blauwe Kamersessie van de KHMW op 3 juni 2021, waar DG Mark Roscam Abbing van ‘Nederland na de cisis’ vertelde over de uitkomsten van het dialogentraject. Sociaal geograaf Beate Volker en digitaliseringsexpert Valerie Frissen gaven hun visie vanuit de wetenschap.

In de presentaties van zowel de overheid als de wetenschappers was een duidelijke rode draad herkenbaar: herstel de verbinding in de samenleving door ontmoetingen, heb oog voor de verschillen die in tijden van corona zijn vergroot en misschien wel het meest opvallende: het belang van de creativiteit die loskomt als mensen in dialoog met elkaar gaan over de toekomst. Het liefste weer live….!

Een verslag van de bijeenkomst en een video-opname is terug te zien op: https://khmw.nl/blauwe-kamer-sessies/

Wat is jouw idee? Wat vindt Nederland?