Terug

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Ministerie van Justitie en Veiligheid, hierna ook: "JenV". Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeert JenV u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door JenV.

Waarvoor gebruikt JenV uw gegevens?

JenV gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om na te gaan of u boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan.
 • Om met bezoekers van de website te kunnen communiceren, bijvoorbeeld om de bezoekers op de hoogte te houden of ze uit te nodigen voor deelname aan een panel. 
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website.
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken.

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?
JenV gebruikt uw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

Uw toestemming voor het opslaan van benodigde persoonsgegevens. 

Video's
Het is mogelijk om op de website video's te bekijken, zoals de video waarin JenV onze werkwijze toelicht. De video's zijn opgeslagen bij YouTube en worden binnen de website geembed. Indien u de video bekijkt, wordt er automatisch verbinding gemaakt met watisjouwidee.nl. Watisjouwidee.nl plaatst vervolgens enkel functionele cookies. 

Social media
JenV kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps (Facebook, Twitter, Google + en Instagram) gebruikt, zoals een "Facebook-like". 

Daarnaast zijn op de website buttons opgenomen om de webpagina's op uw social media accounts te promoten. Deze buttons werken door middel van een code afkomstig van het social media platform. Zodra u op een button klikt, plaatst het desbetreffende social media kanaal cookies, waardoor het social media platform uw persoonsgegevens kan ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw IP-adres. JenV verwijst naar de privacyverklaringen van het desbetreffende social media platformen waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens zij verzamelen.

Externe verwerking
JenV verstrekt persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaat JenV onder meer onze IT-leveranciers.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
Nee, JenV geeft uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaart JenV uw gegevens?
JenV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden.

In het algemeen hanteert JenV daarbij de volgende bewaartermijnen:

NAW gegevens, email adres, telefoonnummer, leeftijd en opleiding
T
ot het moment dat u aangeeft geen informatie meer van ons te willen ontvangen en/of niet langer aan panels e.d. wenst deel te nemen.

Correspondentie
Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

IP adres
Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

Informatie over surfgedrag
Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

Cookie ID´s
Wij plaatsen de volgende soorten cookies:

Functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om op een normale manier gebruik te kunnen maken van onze website, zoals cookies om bijvoorbeeld op een webpagina ingevoerde gegevens te onthouden als u naar een andere pagina navigeert.

Google Analytical cookies. Dit zijn cookies van Google die bezoekersstatistieken bijhouden en websitebezoeken analyseren. Deze gebruiken wij alleen voor het analyseren van het gebruik van onze website en om de gebruikservaring te optimaliseren. Deze cookies zijn privacy vriendelijk en slaan geen persoonlijke gegevens op.  Er is hiervoor geen toestemming vereist. 

Welke rechten heeft u? 
U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • uw gegevens te laten verwijderen;
 • uw gegevens te laten "beperken";
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als u vragen of klachten heeft?"

Het kan zijn dat JenV in bepaalde gevallen het recht heeft om uw verzoek te weigeren. In dat geval zal JenV toelichten waarom JenV het verzoek weigert. Het kan zijn dat JenV de overeenkomst met u niet meer kan uitvoeren als JenV bepaalde gegevens niet van u heeft, dit zal JenV dan ook toelichten.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?
Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met info@watisjouwidee.nl

Voor klachten kunt u terecht bij:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van 13 februari 2021. JenV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zal JenV u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.  

Wat is jouw idee? Wat vindt Nederland?