Terug
Algemeen

Wat kwam er voor ouderen in de knel?

Aan de groepsgesprekken doen ook senioren mee, ondanks dat voor sommigen dat de eerste ervaring met beeldbellen is. Zo ontstaan mooie ontmoetingen tussen jong en oud. Zoals tijdens de themadialoog over natuur: jongeren en senioren vonden elkaar in het belang van goed zorgen voor het milieu. Ook bij de gesprekken over ‘samen leven’ en ‘gezondheid’ schoven 65-plussers aan. En we spraken met mensen in een verpleeghuis.

Wat kwam er voor ouderen in de knel?
Het gebrek aan contact en soms zelfs isolement wordt door veel ouderen genoemd als groot pijnpunt. Ze missen hun dierbaren, hun sociale contacten en het niet kunnen uitoefenen van hobby’s. Zij kijken uit naar hun (klein)kinderen knuffelen, bezoek ontvangen en reizen. ‘Iets gezelligs doen met elkaar, lekker eten of koffiedrinken. Het samenzijn. Maar ook de arm om me heen, elkaar even vastpakken. Dat mis ik heel erg. Ik heb me niet eenzaam gevoeld, maar wel heel erg alleen. En nog.’

Een van de thuiswonende ouderen kwam met het idee van buddy’s. ‘De gemeente heeft alle adressen van 60- en 70-plussers. Zou de gemeente al die adressen niet in een mand kunnen doen en ze koppelen aan buddy’s. Gewoon: om een praatje te maken. Er is overal veel voor de verzorgingshuizen gedaan, er kwamen zelfs buiten op straat muzikanten optreden. Maar voor ons  was er niks. Met kerstmis heeft mijn gemeente me een pakketje gebracht, daar was ik echt heel erg blij mee.’

Heel veel senioren bewegen ook minder. Dat geldt zeker voor mensen in verpleeghuizen. ‘Ik was gewend iedere dag met de trap naar boven en beneden te gaan voor mijn dagelijkse beweging. Daarna ging ik voor mijn ontspanning buiten wandelen, maar nu kom ik niet meer buiten.’

Oudere mensen maken zich ook  zorgen om anderen zoals jongeren, mensen in kwetsbare posities of mensen die ziek worden en sterven. ‘Ik heb meer aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Zij hebben veel te lijden gehad onder de corona crisis. Veel onderzoeken en behandelingen zijn stopgezet. Het enige wat ze kunnen doen is in isolatie leven. Bij het vaccineren is er geen voorrang voor veel van deze mensen.’

Zien ze ook lichtpuntjes?
Oudere deelnemers zien ook positieve punten. De flexibiliteit van de dokters om mensen telefonisch of digitaal te spreken wordt bijvoorbeeld genoemd. Mensen verzinnen creatieve oplossingen zoals beeldbellen of andere oplossingen. Door ouderwets brieven te schrijven, blijven mensen zonder computer ook in contact. Ze proberen er wat van te maken, door bijvoorbeeld meer op pad te gaan in hun eigen omgeving. Of nieuwe hobby’s op te zoeken. Een gepensioneerde deelnemer vertelt: ‘Ik ben een paar kilo aangekomen, dus sinds kort ben ik lid geworden van een sportvereniging. Ik wandel en doe leuke dingen.’

Door corona maken veel mensen een pas op de plaats. Ze ervaren dat ze persoonlijk even stilstaan. ‘Ik heb een drukke periode achter de rug. Door Corona staat ineens alles stil. Op zich kan dat natuurlijk geen kwaad. Je kunt je eens herbezinnen op wat belangrijk is en waar je jouw tijd aan besteedt. Is het die investering wel waard?’ Ook de bezinning over onze maatschappij wordt besproken. Ik vind dat we voorzichtiger moeten zijn met globalisering. En door de pandemie wordt mijn aandacht voor vegetarisch eten en duurzaamheid veel sterker.’

Soms ervaren deelnemers die veranderingen als positief. ‘Ik zou de rust wel willen behouden. Het is overal rustiger en dat valt echt op. Minder verkeer, minder mensen in de trein en meer mensen werken in de tuin. Ik hoop dat thuiswerken blijft. Het is normaal allemaal heel hectisch. We vliegen, rennen en hebben nooit rust. Mensen ontdekken nu nieuwe dingen. En ook op de straten is het ’s avonds veel en veel rustiger. Die stilte … ideaal.’

Ideeën voor de toekomst?
Maar hoe pakken we dan straks de draad weer op? Wat is belangrijk? Senioren zitten zelf vol plannen zoals gezonder leven. ‘Ik hoop zo snel mogelijk mijn overtollige kilo’s kwijt te raken. Maar dat zal niet lukken zonder bloed, zweet en tranen. Ik heb me voorgenomen om meer te letten op de etiketten in de supermarkt. Wat zit erin en welk percentage?’

Een van de deelnemers hield een pleidooi om ouderen actief te laten participeren in het meedenken over oplossingen. ‘Laat ouderen meer actief participeren in de samenleving. Er zijn veel ouderen die erg vereenzamen. Dat kan misschien nu niet even anders. Maar het is veel wenselijker dat deze ouderen actief betrokken worden in de samenleving. Dan maak je de samenleving als geheel beter weerbaar.’

En ze noemen allerlei zaken die de overheid kan doen:

  • ‘Goed steun verlenen aan degenen die dat écht nodig hebben.’
  • ‘Stimuleer woonvormen waarbij studenten gratis wonen en een dag per week aandacht besteden aan ouderen die wonen in hetzelfde complex.’
  • ‘Maak serieus werk van de milieumaatregelen. De Amazone wordt leeg gekapt omdat wij soja en palmolie willen, dat vraagt om principiële besluiten. Dat moeten we gewoon niet meer invoeren.’
  • ​‘Wat ging fout en wat ging goed? De regering moet heel goed evalueren, zodat we in de toekomst beter voorbereid zijn op dit soort situaties. Hoe ging het met de ziekenhuizen, de GGD’s en het vaccineren? Wat kunnen we leren van deze unieke crisis?’

In gesprek…
De senioren zijn vaak positief over de groepsgesprekken. Bijvoorbeeld over de ervaring zelf. ‘De eerste keer beeldbellen! Dat viel echt mee.’ Maar ook omdat ze de dialoog belangrijk vinden. ‘Om mensen te laten nadenken, is protest af en toe heel belangrijk. Maar ook een dialoog, zoals nu. Zo blijven we in gesprek over het maken van keuzes en de effecten ervan. Vooral met buitenstaanders, want die hebben vaak een heel ander inzicht.’ En dat is precies waar de dialogen van watisjouwidee.nl over gaan.

Wat is jouw idee? Wat vindt Nederland?