Terug
Algemeen

Waar loop ik tegen aan?

Nieuwe mensen leren kennen is door corona niet zo vanzelfsprekend meer. “Hoe kom je er achter wie je bent, als je hele leven alleen nog maar online is?” is een vraag van één van de deelnemers in de gesprekken. “Hoe leer ik mezelf kennen? Hoe ontdek ik wat de wereld mij te bieden heeft?”

Een student vertelt openhartig over hoe corona voelt als een sleur. “Ik heb geen energie meer. Als ik opsta, ben ik moe. Midden op de dag ben ik moe en ’s avonds ben ik moe. Dat had ik hiervoor echt niet, dan had ik energie. Elke dag is nu hetzelfde. Die sleur gaat maar door. Er is geen einde in zicht. Er is helemaal geen stip aan de horizon.” 

Schoolwerk komt in de knel en daarmee ontstaan leerachterstanden en studievertraging. Zoals een van de scholieren tijdens de dialoogtafel inbrengt: "Door die online lessen en zo, is het voor mij heel moeilijk om in de flow van leren te komen. Ik raak een beetje gedemotiveerd. Ik mis de fysieke les. Met klasgenoten zijn. Als je weet dat je om half 9 les hebt, dan zet je je wekker om 10 voor half 9. En dan lig je misschien met 1 oog dicht en 1 oog open je les te volgen. Dat is heel anders dan als je op school bent, met je klasgenoten en je docent die je goed kent."

Gezondheid gaat ook over hoe je je voelt: "In coronatijd gaat gezondheid vooral over je fysieke gezondheid. We hebben het steeds over een kwetsbare groep; mensen van bejaarde leeftijd. Maar in mijn optiek is er ook een kwetsbare groep die midden in het leven staan, waar niet naar wordt omgekeken. Bij ons gaat het vooral over een leerachterstand. Dat is wel echt een heel duidelijk knelpunt voor mij. We hebben het de hele tijd over prestaties, maar niet over hoe je je voelt.”

Wat is jouw idee? Wat vindt Nederland?