Terug
Algemeen

Hoe behouden we de voordelen van thuiswerken na corona?

Eén van de onderwerpen die regelmatig terugkomt in de dialogen tot nu toe is thuiswerken. Al lange tijd is het devies: werk zoveel als mogelijk thuis. Hoewel dit niet voor alle beroepen opgaat, zijn er veel mensen voor wie dit geldt. Veel gespreksdeelnemers zien er voordelen in. Soms is het wel wat druk om thuis te werken, vooral als schoolgaande kinderen ook thuis lessen volgen. En mensen missen hun collega’s.

Maar men ziet vooral ook voordelen van thuiswerken. Een betere balans tussen werk en privé bijvoorbeeld. Je bent wat meer baas over eigen tijd. Tussendoor wat huishoudelijke klusjes uitvoeren is veel gemakkelijker. Even een boodschap doen, of een afspraak met de fysio of een tandarts is eenvoudiger in te plannen op een thuiswerkdag. Tijdens de lunchpauze een wandeling maken of even hardlopen, lijkt ineens veel normaler. Je kunt gemakkelijk wat langer doorwerken als je in een goede flow zit – of even een onderbreking inlassen als je vast zit. Doordat er minder reistijd is voelen mensen zich meer uitgerust. En ze zien minder woon-werkverkeer ook als gunstig voor het milieu.

Er kwamen een paar ideeën op om de voordelen van thuiswerken vast te houden:
- Werkgevers kunnen thuiswerken blijven stimuleren door vergoedingen, bijvoorbeeld voor de energierekening.

- De overheid kan werkgevers stimuleren om thuiswerken in stand te houden. Bijvoorbeeld door het te belonen, maar misschien ook wel door werk op kantoor te belasten.

- Mensen zelf spelen ook een rol: wie bewust kiest om een deel van de tijd thuis te blijven werken, levert een bijdrage aan minder files, minder CO2-uitstoot, meer rust en ruimte, en een betere balans tussen werk en privé.

Wat vindt Nederland?
Wat is jouw idee? Wat vindt Nederland?